Menu Content/Inhalt
Start arrow Patron szkoły
Patron szkoły PDF Drukuj Email
Wpisał: Rafał Pałka   
22.03.2007.

Mikołaj Kopernik

 

 

  

Wstrzymał Słońce ruszył Ziemię; polskie wydało go plemię ....


Wielki astronom polski Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu w 1473 roku, jako syn zamożnego kupca, Mikołaja Kopernika. Po śmierci ojca zaopiekował się chłopcem wuj, Łukasz Watzenrode, wówczas kanonik kapituły włocławskiej i warmińskiej.Lata młodości Kopernika przypadły na epokę Renesansu i wielkich odkryć geograficznych. Okres ten sprzyjał narodzinom rewolucyjnych myśli naukowych; Kopernik był jednym z największych rewolucjonistów w dziedzinie nauki. Studiował najpierw na uniwersytecie w Krakowie (matematykę, astronomię, teologię i medycynę), a następnie prawo w Bolonii. W czasie studiów na uniwersytecie w Padwie uzyskał tytuł doktora medycyny, a w 1503 r. doktoryzował się z prawa kanonicznego w Ferrarze.Po powrocie do Polski Kopernik osiadł na zamku biskupim w Lidzbarku jako lekarz i sekretarz Łukasza Watzenrode, wówczas już biskupa. Około roku 1510 jako kanclerz kapituły warmińskiej przeniósł się do Fromborka, w którym, z krótką przerwą, spędził resztę życia.W latach 1503-1510 Kopernik nakreślił zarys nowej teorii budowy wszechświata, nie publikował jej jednak, pragnąc wszechstronniej udokumentować swą teorię na podstawie obserwacji. Za pomocą własnoręcznie skonstruowanych przyrządów prowadził obserwacje ze swego obserwatorium znajdującego się w wieży katedry fromborskiej.W latach 1516-1521 przebywał Kopernik w Olsztynie, pełniąc funkcję administratora dóbr kapitulnych. Zajmował się wieloma problemami ekonomicznymi, napisał m.in. rozprawę O monecie, zbudował fortyfikacje zamku, a także wodociągi w Grudziądzu i Fromborku.Za największe zadanie swego życia uważał jednak opracowanie dzieła, które dałoby prawdziwy obraz wszechświata. Zaczął je pisać prawdopodobnie w Olsztynie. Dokonując licznych obliczeń matematycznych i prowadząc obserwacje nadawał swej hipotezie formę teorii matematyczno astronomicznej. Dzieło było gotowe około roku 1530.Druk tego działa został ukończony na początku roku 1543. Nosiło ono tytuł De revolutionibus orbium coelestium libri sex, czyli O obrotach sfer niebieskich ksiąg sześć. Jak głosi podanie, 24 maja 1543 roku, w dniu swego zgonu, Kopernik otrzymał pierwszy egzemplarz dzieła.Ugruntowanie teorii Kopernika nie było łatwe. Pogląd o nieruchomości Ziemi był zbyt utrwalony, a na jego straży stał autorytet Biblii. Do ludzi, którzy przyczynili się do zwycięstwa idei Kopernika, należał Galileusz (1564-1642) oraz myśliciel włoski Giordano Bruno (1548-1600), który za głoszenie teorii polskiego astronoma został w roku 1600 spalony na stosie przez Inkwizycję. Do udoskonalenia jej przyczynił się szczególnie astronom niemiecki Johannes Kepler (1571-1630), który opierając się na obserwacjach astronoma duńskiego Tycho de Brahe (1546-1601), odkrył prawa ruchu planet (także Ziemi) dookoła Słońca.Dzięki temu teoria Kopernika uzyskała solidne uzasadnienie matematyczne. W drugiej połowie XVI wieku przyjęła ją znakomita większość astronomów, w XVIII wieku zyskała już powszechne uznanie.

Zmieniony ( 17.04.2007. )
 

Menu główne

Start
Szukaj

Gościmy